Jika dividen ASB berkadar 5.4% pada tahun 2024, ini pulangan yang akan diperoleh

Dengan andaian anda membuat pembiayaan Amanah Saham Bumiputera (ASB) sebanyak RM 200,000 dengan bayaran komitmen bulanan sebanyak RM 988, anda akan memperoleh pulangan bersih sebanyak RM 2,375. Sekiranya anda melabur dengan ASB tanpa menggunakan pembiayaan, pulangan bersih yang akan diterima ialah RM 350.

Angka ini adalah berdasarkan pengiraan sebenar yang dibuat mengikut file excel dibawah:

Perbezaan ketara untuk pulangan yang diterima diantara pelaburan ASB menggunakan pembiayaan bank dengan simpanan sendiri adalah disebabkan faktor yang berikut:

  1. Kadar pembiayaan promosi yang diberikan oleh Bank untuk 3 tahun pertama pada kadar 4.2%.
  2. Andaian peratusan pulangan pada 5.4%.
  3. Andaian yuran pengurusan pada kadar tetap RM 702 sebulan selama 12 bulan.

Ini bukanlah galakan untuk mengambil mana-mana produk bank. Akan tetapi, ianya sesuatu yang menarik untuk dibincangkan.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *